TBSLAND

Chuyên viên Marketing

I - YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)


Phòng Ban (Dept/Sec): SALE & MARKETING

Thời gian làm việc (Working time):  Tòan thời gian (Full - Time)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience): 3,4 năm kinh nghiệm ngành BĐS

MÔ TẢ ĐẦU VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

Nhiệm vụ chính: 

  • Phối hợp triển khai các hoạt động marketing bán hàng của Công ty. 

  • Xây dựng, phát triển và kiểm soát hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty. 

  • Thực thi và vận hành kế hoạch marketing đã được phê duyệt có hiệu quả; 

  • Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing; 

  • Lập báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm về hoạt động Marketing theo yêu cầu của BTGĐ; 

  • Quản lý trang thiết bị và ngân sách của Phòng Marketing, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

  • Nghiên cứu xác định khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng và phân nhóm khách hàng; 

  • Phối hợp, hỗ trợ, tổ chức các sự kiện, các hoạt động phục vụ công tác bán hàng, các buổi  training, tập huấn, các sự kiện, hoạt động nội bộ: liên hoan, teambuilding, sinh nhật Công ty và các sự kiện khác; 

 


HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

 093 721 26 16