TBSLAND

CV Sales Admin

I - YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)


Phòng Ban (Dept/Sec): Kinh Doanh

Thời gian làm việc (Working time):  Tòan thời gian (Full - Time)

Tuổi (Age): 25 - 32

Ngoại hình (Appearance): Tương đối

Trình độ học vấn (Education Level): Cao đẳng (College) - Đại học (University)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience)

- Kinh nghiệm trên 03 năm trong ngành Bất động sản

- Kinh nghiệm trên 01 năm tại vị trí: dịch vụ khách hàng, sales admin, chăm sóc khách hàng

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm admin từ 1 năm trở lên tại công ty CĐT

Chuyên môn (Specialities): 

MÔ TẢ ĐẦU VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

1. Nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh

a. Hỗ trợ:

- Cung cấp các form mẫu, biểu mẫu hỗ trợ kinh doanh (đơn xin gia hạn, phiếu đề nghị thanh toán,...)

- Kiểm tra bảng đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng của P.PTKD.

- Thống kê báo cáo số liệu kinh doanh của dự án/ NPP, báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

- Hỗ trợ Kinh doanh trong các thời điểm công ty bán hàng tập trung, bán hàng sự kiện.

- Xếp lịch trực các dự án, trực Sales Gallery/ Hotline (nếu có)

- Tiếp đón, hướng dẫn cho nhân viên mới thuộc phòng PTKD

- Làm hồ sơ hoa hồng đối chiếu hàng tháng cho NPP và trích thưởng cho nội bộ (nếu có)

- Lập các qui trình, qui định liên quan đến P.PTKD

- Tiếp nhận khách hàng về quá trình làm việc cũng như những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải trong quá trình giao dịch

- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại; xử lý thông tin cuộc gọi đến phòng Kinh doanh

- Tư vấn khách hàng cũ tiếp tục sử dụng dịch vụ, thường xuyên chăm sóc khách hàng được phân công quản lý và phát triển.

b. Quản lý:

- Tổng hợp thông tin khách hàng đặt chỗ, ký hợp đồng từ các phòng ban liên quan để báo cáo Giám Đốc/ Phó

Giám Đốc PTKD. - Lưu trữ bản photocopy phiếu đặt chỗ, phiếu đăng ký giữ chỗ, phiếu thu và các văn bản liên quan. - Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng giao dịch. - Tính hoa hồng cho NPP và các phòng ban liên quan (nếu có). c. Báo cáo: - Truy xuất dữ liệu, báo cáo file cứng và file mềm phiếu cập nhật KH phát sinh từ hotline công ty, KH từ Kế hoạch Marketing công ty (nếu có), - Báo cáo kinh doanh tổng hợp hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Ban Lãnh Đạo - Thực hiện triển khai các công việc khác theo sự giao phó của Ban Lãnh Đạo 

2. Quyền hạn: 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, phụ cấp theo quy định hiện hành của công ty. 

- Được huấn luyện, đào tạo, nâng cao khả năng quản lý, quy hoạch bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. 

- Được chủ động làm việc với các bộ phận phòng ban của chi nhánh và công ty 

- Được đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của phòng PTKD. - Được trưởng bộ phận và các phòng ban liên quan hỗ trợ hoàn thành mục tiêu công việc. 

- Được tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ để nâng cáo kỹ năng, chuyên môn, năng lực quản lý 

- Được cung cấp đầy đủ và kịp thời cơ sở vật chất, đồng phục, tài liệu kinh doanh, trang thiết bị phục vụ công việc (nếu có).


II- YÊU CẦU CẦN THIẾT (Necessary Requirements).


1. Tính cách công việc (Work personality): 

- Trung thực, cẩn thận

- Nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

2. Năng lực làm việc (Working Abilities): 

- Trung thực, cẩn thận

- Nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc


III- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements).


1. Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills): 

2. Các kĩ năng cần thiết (Required skills):

- Kỹ năng lập báo cáo

- Kỹ năng sắp xếp

- Kỹ năng giao tiếp

3. Năng lực lãnh đạo (Ability to lead): Không cần


HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

 093 721 26 16