TBSLAND

Kế toán trưởng

I - YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)


Phòng Ban (Dept/Sec): Kế Toán (Lĩnh vực Bất động sản 01; khách sạn 01; logistics 01) 

Thời gian làm việc (Working time):  Tòan thời gian (Full - Time)

Tuổi (Age): Từ 30 - 35

Trình độ học vấn (Education Level): Đại học (University)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience): Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm việc, trên 5 năm ở vị trí KTT ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, Khách sạn hoặc Logistic…. 

Chuyên môn (Specialities): 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kế toán Tài chính, Kế toán- Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp;   

 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng, chứng chỉ CPA là một lợi thế;  

 • Nắm vững quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính; 

 • Sử dụng thành thạo Excel, Misa, Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng, triển khai SAP 

MÔ TẢ ĐẦU VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

Trách nhiệm chính:  

 • Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán hoạch toán chung của Công ty; 

 • Quản lý Phòng kế toán.  

 • Tham mưu, báo cáo trực tiếp BGĐ về chiến lược, kế hoạch và hiệu quả hoạt động.  

Nhiệm vụ cụ thể:    

 • Xây dựng quy chế, quy trình, biểu mẫu về tài chính, kế toán tuân thủ quy định của Luật pháp và thực tiễn hoạt động của Công ty; 

 • Xây dựng hệ thống Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Trực tiếp lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị để tham mưu tư vấn cho Ban giám đốc; 

 • Tổ chức vận hành hệ thống kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm tra, kiểm soát tài sản, tài chính và đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty; 

 • Trực tiếp làm việc với Ngân hàng, tổ chức tài chính…  

 • Trực tiếp làm việc với Kiểm toán độc lập, cung cấp và giải trình số liệu theo yêu cầu; 

 • Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu, đại diện làm việc với cơ quan Thuế; 

 • Quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán; 

 • Kiểm duyệt, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán, chứng từ thu – chi- nhập -xuất ...phục vụ kinh doanh tại Công ty; 

 • Quản lý nhân viên Phòng giao việc đánh giá hiệu quả công việc, phối hợp cùng bộ phận nhân sự trong công tác tuyển dụng, đề xuất khen thưởng, đề bạt nhân sự.... 

 • Thực hiện các công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm chuyên môn theo yêu cầu từ Ban giám đốc; 


II- YÊU CẦU CẦN THIẾT (Necessary Requirements).


1. Tính cách công việc (Work personality): 

Trung thực, trách nhiệm, quyết đoán trong công việc, chịu được áp lực cao trong công việc. 

2. Năng lực làm việc (Working Abilities): 

-       Có khả năng lãnh đạo. 

-       Kỹ năng lập kế hoạch tốt. 

-       Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt. 


III- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements).


1. Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills): Level B

2. Các kĩ năng cần thiết (Required skills):

 • Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) là một lợi thế. 

 • Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành… 

3. Năng lực lãnh đạo (Ability to lead): Có khả năng lãnh đạo


HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

 093 721 26 16