TBSLAND

Thư ký – Trợ lý

I - YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)


Vị trí tuyển dụng (Position): Thư ký – Trợ lý

Phòng Ban (Dept/Sec): Marketing - Sales

Thời gian làm việc (Working time):  Tòan thời gian (Full - Time)

Tuổi (Age): Từ 24 - 30

Ngoại hình & sức khỏe (Appearance & Health): Ngoại hình tương đối, sức khỏe tốt

Trình độ học vấn (Education Level): Cao đẳng (College), Đại học (University)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience): Từ 1 đến dưới 3 năm (From 1 to 3 years)

Chuyên môn (Specialities): 

MÔ TẢ ĐẦU VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

1. Hỗ Trợ Hành Chính:

1.1. Cung cấp hỗ trợ hành chính toàn diện cho Phó Tổng Giám Đốc, bao gồm quản lý lịch trình, tổ chức cuộc họp và xử lý thư từ.

1.2. Chuẩn bị và chỉnh sửa tài liệu, bài thuyết trình và báo cáo để phân phối nội bộ và bên ngoài.

1.3. Phối hợp các sắp xếp đi lại và lập kế hoạch chi tiết cần thiết.

2. Giao Tiếp và Liên Kết:

2.1. Đóng vai trò là đầu mối liên lạc chính giữa Phó Tổng Giám Đốc và các bộ phận khác, đối tác bên ngoài và khách hàng. Truyền đạt thông điệp, trả lời câu hỏi và xử lý yêu cầu một cách kịp thời.

2.2. Duy trì mối quan hệ tương tác với các bên liên quan, đảm bảo tương tác tích cực thay mặt cho Phó Tổng Giám Đốc.

3. Phối Hợp và Theo Dõi Cuộc Họp:

3.1. Lập kế hoạch và phối hợp các cuộc họp, hội nghị và cuộc hẹn cho Phó Tổng Giám Đốc.

3.2. Chuẩn bị nội dung cuộc họp, ghi chú và phân phát các công việc cần thực hiện cho các bên liên quan.

3.3. Theo dõi và đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng hạn.

4. Quản Lý Tài Liệu và Ghi Chú:

4.1. Tổ chức và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu, hợp đồng và hồ sơ quan trọng.

4.2. Hỗ trợ việc soạn thảo và kiểm tra các tài liệu, hợp đồng và thỏa thuận chính thức.

4.3. Bảo đảm tính bí mật và an toàn của thông tin nhạy cảm.

5. Hỗ Trợ Dự Án:

5.1. Hỗ trợ Phó Tổng Giám Đốc trong các dự án liên quan đến chiến dịch tiếp thị, các sáng kiến bán hàng, quản lý bất động sản và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

5.2. Phối hợp thời gian dự án, sản phẩm cần đạt và tài nguyên được chỉ định.


II- YÊU CẦU CẦN THIẾT (Necessary Requirements).


1. Tính cách công việc (Work personality): 

- Trung thực, cẩn trọng, nhanh nhẹn

- Nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

2. Năng lực làm việc (Working Abilities): 

- Kinh nghiệm như một thư ký điều hành hoặc trợ lý hành chính, ưu tiên trong ngành công nghiệp hoặc vị trí tương tự.


III- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements).


1. Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills): Tiếng Anh (English) - Level A        

2. Các kĩ năng cần thiết (Required skills): 

2.1. Kỹ Năng Tổ Chức: Kỹ năng tổ chức tốt, tỉ mỉ, chỉn chu các chi tiết và khả năng ưu tiên công việc một cách hiệu quả.

2.2. Kỹ Năng Giao Tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt cả về ngôn ngữ nói và văn bản

2.3. Thành Thạo Công Nghệ: Thành thạo trong Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) và các ứng dụng phần mềm khác liên quan.

2.4. Tính Riêng Tư và Bảo Mật: Khả năng xử lý thông tin nhạy cảm một cách kỹ lưỡng và bảo mật thông tin quan trọng.

2.5. Khả Năng Thích Nghi: Linh hoạt thích ứng với những thay đổi và làm việc trong một môi trường nhanh, áp lực.

2.6. Tinh Thần Hợp Tác: Sự sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp và đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức.

3. Năng lực lãnh đạo (Ability to lead): Cần thiết (Necessary) - Khả năng Tiếp nhận , xử lý và truyền tải thông tin chính xác, rõ ràng


IV - LIÊN HỆ (Contact Information).


 

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn
tramltq1@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

  0378611618

TBS LAND- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

Số 5A, Xa lộ Xuyên Á, An Bình, Dĩ An, Bình Dương