TBSLAND

Trưởng phòng kinh doanh

I - YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)


Phòng Ban (Dept/Sec): Kinh Doanh

Thời gian làm việc (Working time):  Tòan thời gian (Full - Time)

Tuổi (Age): Từ 30 - 35

Trình độ học vấn (Education Level): Đại học (University)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience): Từ 3 - 5 năm (From 3 to 5 years)

- Kinh nghiệm trên 03 năm trong ngành Bất động sản

- Kinh nghiệm trên 01 năm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên từng làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực Bất động

sản

Chuyên môn (Specialities): 

MÔ TẢ ĐẦU VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

- Tuyển dụng, quản lý đội ngũ, chuyên viên kinh doanh.

- Đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu về doanh thu của dự án.

- Đặt mục tiêu kinh doanh, KPI cho các cá nhân trong bộ phận.

- Xây dựng kịch bản bán hàng tiêu chuẩn.

- Theo dõi, đối chiếu và diễn giải các số liệu kinh doanh của dự án và báo cáo.

- Đảm bảo các thành viên của bộ phận có đủ các nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc theo cách

hiệu quả nhất.

- Lập kế hoạch và trực tiếp đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên.

- Kiểm soát chi phí và giám sát ngân sách Marketing bán hàng (nếu có) của nhân viên kinh doanh.

- Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường, đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, hiệu quả với các công ty nhà phân phối/ đại lí, bán và cho

thuê bất động sản.

- Chịu trách nhiệm đàm phán hợp đồng khi cần.

- Phối hợp với phòng marketing để tổ chức các sự kiện tiếp thị, quảng cáo. - Các nhiệm vụ khác được giao. - Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao


II- YÊU CẦU CẦN THIẾT (Necessary Requirements).


1. Tính cách công việc (Work personality): 

- Trung thực

- Nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

2. Năng lực làm việc (Working Abilities): 

- Chịu áp lực cao trong công việc - Năng lực đào tạo, quản lí và hỗ trợ nhân viên


III- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements).


1. Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills): 

2. Các kĩ năng cần thiết (Required skills): 

- Kỹ năng lập báo cáo

- Kỹ năng đào tạo kiến thức đội/ nhóm kinh doanh

3. Năng lực lãnh đạo (Ability to lead): Đã từng quản lí đội nhóm từ 10 nhân viên trở lên


HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

 093 721 26 16