TBSLAND

Trưởng Team MKT - Digital

I - YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)


Phòng Ban (Dept/Sec): SALE & MARKETING

Thời gian làm việc (Working time):  Tòan thời gian (Full - Time)

Giới tính: Nam

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience): Kinh nghiệm chuyên sâu về Công nghệ & MKT Online BĐS

MÔ TẢ ĐẦU VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

Định hướng và xây dựng kế hoạch Marketing Digital dự án và các giải pháp. Công nghệ hỗ trợ hoạt động bán hàng. Đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của các giải pháp công nghệ thông tin được triển khai trong công ty. 

Đưa ra chiến lược phát triển công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.  

Đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật cho dữ liệu của công ty. 

Tăng cường tính đổi mới và nâng cao năng suất trong các quy trình kinh doanh của công ty bằng cách sử dụng công nghệ thông tin. Quản lý các dự án công nghệ thông tin để đảm bảo thời gian và ngân sách được duy trì và thực hiện đúng hạn. 

Đào tạo và phát triển nhân viên  trong công ty để đảm bảo sự phát triển của đội ngũ công nghệ thông tin. 

 


HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

 093 721 26 16