TBSLAND
01/

BẤT ĐỘNG SẢN DÂN DỤNG

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của TBSLAND, trên tất cả các phân khúc như: Bất...

Xem thêm
02/

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN, NGHỈ DƯỠNG, SÂN GOLF

Là một trong những thương hiệu Việt Nam trong ngành khách sạn du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam, TBS...

Xem thêm
03/

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP

TBS cùng các công ty thành viên đang đầu tư, quản lý trên 30 tổ hợp công nghiệp, nhà máy...

Xem thêm
04/

LOGISTICS

Được thành lập từ 2008, TBS Logistics từng bước vững chắc trở thành trung tâm trọng điểm logistics đáng tin...

Xem thêm