TBSLAND

Chuyên viên giám sát hoàn thiện

 

Chức danh công việc: Chuyên viên giám sát hoàn thiện

Phòng ban/Bộ phận: Ban QLDA

Chức danh cấp trên trực tiếp: Giám đốc dự án và QLXD

 

 

I. YÊU CẦU TỐI THIỂU:

1.1. Yêu cầu trình độ, kỹ năng chuyên môn:

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc công trình/Quy hoạch/ Xây dựng DD&CN/Kinh tế Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng.

Trình độ ngoại ngữ

Anh văn giao tiếp.

Trình độ tin học

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng chuyên dụng có liên quan.

Kiến thức

- Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan; các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công các công trình xây dựng.

- Thành thạo nghiệp vụ giám sát thi công hoàn thiện xây dựng, nội thất, ngoại thất, QLDA, thi công xây dựng.

- Có kiến thức về QLDA, TVGS, TVTK. Hiểu biết về các Nghị định, Thông tư, Văn bản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng và hoàn công công trình, …

Kỹ năng

- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, tư vấn, thuyết phục.

- Có khả năng tiếp thu ý kiến, giải quyết tình huống và xử lý vấn đề.

- Kỹ năng làm việc độc lập; làm việc nhóm tốt.

Sáng tạo trong công việc

Ứng dụng các công nghệ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ

Các chứng chỉ, bằng cấp khác phải có

Chứng chỉ hành nghề giám sát và chứng chỉ thiết kế phù hợp.

1.2. Yêu cầu khác:

Số năm kinh nghiệm

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm công tác giám sát; Ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực Giám sát thi công nhà cao tầng. Giám sát hoàn thiện, nội thất và hiện trường.

Tính cách

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, ham học hỏi.

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới từ cấp trên.

- Chịu khó, có khả năng chịu được áp lực công việc cao, có thể đi công tác theo phân công.

Đạo đức, tác phong

- Trung thực và có trách nhiệm đối với công việc.

- Tuân thủ tốt nội quy, quy định của Công ty.

Thể chất & sức khỏe

Có đủ sức khỏe để làm việc

Giới tính

Nam

Độ tuổi

Trên 30 tuổi

Ngoại hình

Bình thường

II. TRÁCH NHIỆM – QUYỀN HẠN – MỐI QUAN HỆ - MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

2.1. Trách nhiệm:

a

Kiểm soát và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc được phân công  liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động, pháp lý dự án.

b

Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm soát chất lượng và phối hợp với TVGS/TVQLDA thuộc chuyên môn về xây dựng, hoàn thiện, kiến trúc và nội thất.

c

Giám sát, kiểm tra nghiệm thu và xác nhận khối lượng, ký nghiệm thu và hoàn công các hạng mục công việc thuộc phạm vi giám sát chuyên môn xây dựng, hoàn thiện, kiến trúc và nội thất.

2.2. Quyền hạn:

a

Yêu cầu các Phòng ban/Đơn vị hỗ trợ phối hợp cung cấp các thông tin, hồ sơ có liên quan phục vụ cho công việc được giao.

b

Phối hợp với các Phòng ban/Đơn vị liên quan cùng xử lý các vi phạm chất lượng tại công trình.

c

Tham mưu/đề xuất ý kiến để cải tiến công việc.

2.3. Mối quan hệ công tác:

Trong Công ty:

a

Lãnh đạo Ban QLDA

Giám đốc dự án, TB QLXD và M&EP

b

Các Phòng ban

Các Phòng ban có liên quan

c

Các đơn vị liên quan

Các đơn vị thành viên trực thuộc

Ngoài Công ty:

a

Cơ quan Nhà nước

Phối hợp khi cần

b

Đối tác

Các Đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, nhà cung ứng.

2.4. Môi trường làm việc:

a

Bình thường/Văn phòng

Công trường

b

Có nhiệt độ cao/tiếng ồn/bụi/mùi

 

III. MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC

TT

Mô tả chi tiết nhiệm vụ thực hiện

Kết quả mong đợi

1

Kiểm tra pháp lý năng lực các đơn vị tham gia dự án, thiết bị, máy móc, công nhân và vật liệu đầu vào của nhà thầu.

- Chính xác, hợp lý.

- Chính xác, phù hợp với Hợp đồng, bản vẽ thiết kế, qui chuẩn, tiêu chí kỹ thuật dự án.

2

Giám sát công tác thi công tại công trình; kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công thuộc chuyên môn xây dựng, hoàn thiện, kiến trúc và nội thất.

Các công trình được hoàn thành đúng khối lượng, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được duyệt.

3

Phối hợp với TVTK các bộ môn kết cấu, kiến trúc, MEP, và các bên tham gia dự án trong quá trình giám sát, nghiệm thu tại công trường. Trường hợp có các phát sinh/vướng mắc, các bên cần trao đổi thống nhất để hiệu chỉnh cho phù hợp hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý kịp thời thuộc chuyên môn xây dựng, hoàn thiện, kiến trúc và nội thất.

Đảm bảo công trình thi công đúng hợp đồng, bản vẽ thiết kế, qui chuẩn, tiêu chí kỹ thuật dự án.

 

4

Nhắc nhở/cảnh báo các bên tham gia DA, nhà thầu thi công về  các vấn đề an toàn lao động; theo dõi, đánh giá tiến độ của dự án.

Luôn theo dõi việc thực hiện các quy định. Các vi phạm/sai sót trong thi công được phát hiện/nhắc nhở/đình chỉ kịp thời đảm bảo chất lượng công trình, đạt yêu cầu tiến độ bàn giao.

5

Giám sát hiện trường, nghiệm thu, kiểm soát khối lượng thanh, quyết toán và hồ sơ chất lượng theo quy định thuộc chuyên môn xây dựng, hoàn thiện, kiến trúc và nội thất.

Chính xác, kịp thời, khối lượng thi công đúng theo thực tế, đảm bảo tính trung thực.

6

Phối hợp với phòng ban trong công tác rà soát chất lượng căn hộ và nghiệm thu trước khi bàn giao cho khách.

 

Kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đảm bảo đúng theo hồ sơ, thiết bị vật tư được duyệt, giảm thiểu đến mức thấp nhất các ý kiến phản ánh của khách hàng về chất lượng căn hộ.

7

Kiểm tra, soát xét các hồ sơ shopdrawing, BPTC, RFA, RFI, vật tư, thiết bị,… ký xác nhận trước khi trình cấp trên ký thuộc chuyên môn xây dựng, hoàn thiện, kiến trúc và nội thất.

Chính xác, kịp thời và phù hợp với HSTK được duyệt và quy định hiện hành.

8

Báo cáo công việc ngày, tuần, tháng cho cấp quản lý trực tiếp.

Báo cáo kịp thời/chính xác.

9

Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Hoàn thành theo yêu cầu.

       

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỬI VỀ: 

Hr-tbsland@tbsgroup.vn
tramltq1@tbsgroup.vn


LIÊN HỆ:

  0378611618

TBS LAND- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

Số 5A, Xa lộ Xuyên Á, An Bình, Dĩ An, Bình Dương